Etichete

, , ,

Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate, potrivit art.23 din OUG nr.158/2005, actualizata, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea dumneavoastra, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice (art.24 din OUG nr.158/2005).

Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul FNUASS. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10 din OUG nr.158/2005 din care se retine doar CAS.

Baza de calcul a indemnizatiei de maternitate se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

Concediul de sarcina si lauzie are caracterul unui concediu medical. Pentru a beneficia de concediul si indemnizatia de maternitate trebuie sa aduceti angajatorului certificatele medicale eliberate de medicul de familie sau de medicul specialist.In ceea ce priveste indemnizatia pentru cresterea copilului pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap, OUG nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului prevede, la art.1 alin.(1), obligativitatea, ca in ultimul an anterior datei nasterii copilului, sa fi realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Concediul pentru cresterea copilului se acorda, la cerere, de angajatorul la care va desfasurati activitatea, cerere care va fi insotita de o copie dupa certificatul de nastere al copilului.

Cererea pentru acordarea indemnizatie si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acesteia se depun, dupa caz, la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe raza careia/caruia aveti domiciliul sau resedinta.

Drepturile reprezentand indemnizatia se cuvin si se platesc incepind cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul si indemnizatia de maternitate (minim 42 zile calendaristice de la data nasterii copilului), daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data. Daca ati depasit termenul de 60 de zile lucratoare de la data incetarii concediului de sarcina si lauzie, se ia in calcul data depunerii cererii.

Ce acte trebuie sa contina dosarul dar si mai multe informatii aflati din OUG nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului sau de la serviciul social al primariei unde aveti domiciliul.

sursa: http://www.contabun.ro

Reclame